Coaching 

El Coaching és una pràctica mitjançant la qual acompanyem a una persona en un procés de canvi que el portarà cap a un nou estat de ser i de viure. El Coaching és útil quan una persona sent que no té recursos suficients per aconseguir un objectiu o se sent bloquejada o perduda en un procés vital que està requerint un canvi de rumb. Aquest canvi pot consistir en modificar una manera de pensar, un hàbit de comportament o en adaptar-se a un nou entorn o situació. El coach ajuda a la persona a reconnectar amb els seus recursos i habilitats ocultes o adormides en un procés on recupera el poder personal per crear canvis en la seva vida. Des del meu punt de vista, el Coaching està molt relacionat amb l’aprenentatge, ja sigui de nous coneixements, procediments, maneres de pensar, habilitats, etc.

 

La condició bàsica d’un procés de Coaching és que la persona estigui disposada a utilitzar la seva consciència per conèixer-se i assumir la responsabilitat sobre la seva vida. En segon lloc és vital que es comprometi amb els canvis que vol fer i adopti la disposició per aconseguir els seus objectius. Un cop compromesa amb la pròpia vida, la persona que comença un procés de Coaching pot esperar destapar el seu poder creador per emprendre el viatge que el dugui cap a les seves metes. El viatge pot ser en sí mateix un procés tant transformador, enriquidor i valuós com el propi destí, i per això sovint la persona sent que a través de treballar pels propis objectius adquireix nous aprenentatges, habilitats, visions i eines que passaran a formar part del seu repertori de recursos personals. L’objectiu del procés de Coaching és, al cap i a la fi, aconseguir que la persona es torni més autònoma, més adaptable i independent per a ser un agent de canvi i transformació del seu entorn.

 

En les nostres sessions de Coaching utilitzem una perspectiva integral en el treball, integrant el cos, les emocions, el pensament a través de diferents tècniques estratègiques, creatives i cognitives.