Música

en cos i  ànima

L'espai per a músics està pensat per oferir una atenció especial a temes que puguin ajudar al desenvolupament integral del músic des de la perspectiva del Mètode Feldenkrais, de la pràctica del Coaching i de la Neurociència.

El nostre cos és el primer instrument que rebem. A través d'ell vivim, ens expressem, i per descomptat, fem música. .

S'ofereixen sessions individuals, grupals i tallers especialitzats per a músics on es treballen els següents temes:

 

 • Optimizar la pràctica de l'instrument, buscant eficiència i fluidesa en els moviments.
   

 • Reconèixer patrons d'acció que causen molèsties, dificultats, tensió excessiva o dolor i buscar noves opcions per tocar amb més libertat.
   

 • Ampliar el camp  de l'atenció, la propiocecpció i la sensibilitat per a connectar més directament amb la música que s'interpreta.
   

 • Reduir l'esforç superflu i millorar l'equilibri i la coordinació entre els diferents grups de músculs i parts del sistema.
   

 • Explorar la producció de so, potenciant la ressonància natural del cos i jugant amb les diferents posibilitats expressives.
   

 • L'escolta global; busquem afinar la sensibilitat per percebre més plenament els matisos en el so i en l'expressió, com a resultat d'una major precisió i eficiència en el moviment.
   

 • L'actitud davant l'error en el procés d'aprenentatge i en l'actuació; conèixer l'efecte del judici i l'ansietat per aconseguir resultats.
   

 • Desenvolupar habilitats per a gestionar el propi estudi  i millorar les hores de pràctica a  casa.
   

 • Explorar les diferents capes de motivació que organitzen la conducta del músic, per a recuperar la libertat d'escollir i prioritzar els propis valors i creences.
   

 • Escoltar i atendre les reaccions i manifestacions emocionals  que apareixen durant la pràctica i/o durant l'actuació, i desenvolupar la capacitat d'entrar en un estat de calma, concentració i focus voluntari.

 

 • Obrir noves possibilitats d'aprendre  i desenvolupar una actitut creativa davant l'estudi, guanyant recursos per a resoldre  eficientment els reptes que apareixen durant l'aprenentatge.

"I think one of the great things about being a musician is that you never stop learning"

Yo-Yo Ma