El Mètode Feldenkrais®

El Métode Feldenkrais és un sistema d'educació somàtica que utilitza el moviment per a desenvolupar l'autoconciència i millorar el funcionament general de la persona.

 

Creat per Moshé Feldenkrais (1904-1984), enginyer,  doctor en ciències físiques i professor de Judo, el mètode es va originar fruit de la investigació personal del seu creador després de patir una lesió al genoll. Amb un extens coneixement de les lleis físiques i de la biologia del sistema nerviós humà, Feldenkrais va desenvolupar un sistema de treball que facilita la maduració, l’alliberació del potencial i de l’autonomia de tota persona disposada a aprendre. El mètode es pot experimentar en dos formats complementaris; amb les sessions d’Autoconsciència a través del Moviment® (ATM) i amb las sessions d’Integració Funcional® (IF). En cada cas, s’ofereix un context en el qual l’alumne pot explorar el seu propi moviment des d’una perspectiva funcional i sistèmica.

"No busco cossos flexibles, busco cervells flexibles.
La meva proposta és  retornar a  cada persona la seva dignidad humana."

Moshé Feldenkrais

L’aprenentatge que té lloc en aquest espai l’anomenem orgànic, ja que s’aborda des de la plasticitat del sistema nerviós, respectant els principis biològics i autorregulatius del cos.

Mitjançant l’ús del moviment lent, de la reducció de l’esforç, de múltiples variacions, de preguntes que obren l’ atenció i de moviments inusuals, s’aconsegueix crear un espai per a que el canvi tingui lloc. És llavors quan patrons de moviment alternatius apareixen com a noves possibilitats d’acció i es van incorporant a la imatge que la persona té de si mateixa. La intenció última és portar la consciència a l’acció, desenvolupant l’habilitat per sentir el propi esquelet i sistema muscular, a la vegada que es contacta i s’interactua amb l’entorn. La reeducació passa doncs per el desenvolupament de l’autoconeixement; quan ens tornem conscients del que realment estem fent, i no del que diem o pensem que estem fent, el camí de la millora s’obre davant nostre.

“El propòsit del meu mètode és que la persona estigui organitzada per moure’s amb un mínim d’esforç i màxima eficàcia, no a través de la força muscular sinó d’un major coneixement del seu propi funcionament”
Moshé Feldenkrais

A qui va dirigit aquest mètode:

 

- Qualsevol persona interessada en millorar els hàbits d’acció i moviment, i aconseguir un major benestar.

 

- Persones que busquen pal·liar dolors físics o recuperar mobilitat perduda.

 

- Músics, ballarins, esportistes, pintors, professors, terapeutes i qualsevol persona interessada en millorar i refinar les seves habilitats i ampliar la pròpia capacitat d’autodesenvolupament.

 

- Infants, joves i adults amb necessitats especials d’aprenentatge.

 

- Persones que busquen profunditzar en el seu autoconeixement, interessades en el desenvolupament personal i en millorar la seva qualitat de vida.

"Crec que la unitat de la ment i el cos és una realitat objectiva. No són només les parts que d'alguna manera estan relacionades entre si­, sinó que són una integritat inseparable durant el seu funcionament. Un cervell sense un cos no podria pensar"
Moshé Feldenkrais